Tarjáni Református Egyházközség Honlapja

A tarjáni református templomról és a gyülekezetről

2024-06-24 /

A tarjáni református templomot 1785-ben, a tornyát pedig 1825-ben építették. A téglalap alaprajzú nyeregtetős épület síkmennyezetes belső térrel rendelkezik, s hagymasisakos (hagymatoagozatos) a tornya, melyet legutóbb teljes körűen 2007-ben újítottak fel. Ekkor került a régi bádoglemez helyett vörösréz burkolat a telejsen új, de a régivel mindenbem megegyező formájú ácsszerkezetre.


A tarjáni református templom tornyában 2 harang lakik. A nagyobbik 87 kg, Seltenhofer Frigyes öntötte 1927-ben, Sopronban. Felirata: „A Szenthátomság egy örök Isten dicsőségére készíttette a tarjáni református egyház az Úrnak… 5159. sz.” A kisebbik 56 kg, Schaudt András öntötte 1851-ben, Pesten. Felirata: „A Tarjáni ref. Eklesia öntette…” A harmadik harangot, amely a legnagyobb volt, a 2. világháború végén vitték el hadi célokra, s azóta sem sikerült még pótolni.


2010. óta a templom tornyából minden este 7 órakor tárogató muzsika szól 7-8 percig. Ebben az évben került a torony lábához a tardosi vörös kőből készült trianoni emlékkő is, a békediktátum aláírásának órára, percre pontosan 90. évfordulóján.


A templomban 110 ülőhely van, illetve a mózesszékben 2 lelkész is elfér. Az úrasztala peremén olvasható körbefutó felirat: „Ezen asztalt a’ tarjáni reform. sz. gyülekezet számára készíttette Kovács István, az édes attyával, és testvérével Kovács Iudittal Újszászi Mihálynéval 1850ik. évben”.A holland M. A. de Ruyter (1607-1676) adminrális által nyert szabadítás 325. évfordulója alkalmából (2001-ben) kapott emléklap tanúsága szerint a tarjáni református szent gyülekezet egykori hűséges szolgája Barsi János prédikátor volt, aki evangéliumi hitünkért 1674/76-ban mártírságot, gályarabságot vagy üldöztetést szenvedett.


A tarjáni református gyülekezet anyakönyvei 1732 óta vannak meg. Ekkori lelkipásztora Pátkay Sámuel volt, aki 1732 és 1763 között szolgált a gyülekezetben. 1763. évtől 1785. évig nem volt lelkipásztor. Ezen idő alatt a legtöbb lelkészi funkcióról való feljegyzés a tarjáni római katolikus egyház anyakönyveiben található fel.


A templom építésének idején Győry Imre volt a lelkipásztor. A torony építésekor Torday Mihály.Jelenleg a gyülekezet lelkipásztora Jakab István, gondnoka Kiss Sándor. A presbitérium létszáma 11. A legutóbbi népszámlálás adatai szerint (KSH 2011) Tarjánban 216-an vallották magukat reformátusnak. A választói névjegyzék létszáma 84 fő (2016). Istentiszteletekre (melyek vasárnaponként 8:30-kor kezdődnek) átlagosan 25-30-an járnak.